Artikelindex

Achtergrondgegevens

 1. A. Byatt, New Testament Metaphors. Illustrations in word en phrase. Pentland press, Edinburgh 1995 is een recente samenvatting van beeldspraak in het Nieuwe Testament. N. Frye, The Great Code. The Bible and Literature. New York 1981, vooral hoofdstuk 3 en 6 behandelt beeldspraak uitvoerig vanuit de litera­tuurwetenschap. Ook belangrijk is het vervolg: Words with Power, being a second study of the Bible and literature. New York 1990.

 

2. J. Beekman, J.Callow, Translating the word of God. Grand Rapids 1974 bespreken de vertaling van metafoor en vergelijking in hfdst 9. Zie vooral blz 145.

3. J.A. van der Ven, Ecclesiologie in context. Kampen 1993, 106. Hij spreekt van (religieuze) "codes", die weer omvat worden door een meer algemene (ecclesio­logische) supercode.

4. C.E. Jefferson, The Minister as Shepherd. Living Books for All. Manilla 1973 is een goed voorbeeld hoe het goed kan.

5. "Pope, the" in: The New International Dictionary of the Christian Church, ed. J.D. Douglas. Exeter 1974, blz 793.

6. B. Nicholas, "Patria Potestas", Oxford Classical Dictionary 2nd ed. Oxford 1970, blz 789.

7. J.R.W. Stott, The preacher's Portrait. Some New Testament Word Studies. Grand Rapids 1964, blz 82, 83.

8. D. Johnson en J. VanVonderen, The Subtle Power of Spiritual Abuse. Recog­nizing and escaping spiritual manipulation and false spiritual authority within the church. Minneapolis 1991 legt deze mechanismen bloot.

 

 

 

 

Op de kaart

Image result for anbi logo