Artikelindex

Studiekatern De Bijbel, inleiding en overzicht

Door John L.Karsten

Inleiding

Vooruitblik en toelichting op enige Nederlandse Bijbels. Eerst worden in een korte algemene inleiding enige Nederlandstalige Bijbels besproken.  Dan volgt een overzicht van de grote lijnen in de Bijbel, daarna één of meer artikelen per Bijbelboek of groep boeken. 

 

Enige Nederlandse Bijbels

Het Oude Testament, het eerste deel van de Bijbel, is oorspronkelijk geschreven in het Hebreeuws en enige hoofdstukken in het Aramees. Het Nieuwe Testament is geschreven in het Grieks, toen veel gesproken als handelstaal in de landen rond de Middellandse zee. De hele Bijbel is vaak vertaald. In wat volgt, sta ik stil bij enige Nederlandse vertalingen en hoe zij vertaald zijn. Deze zijn: Statenvertaling (1637), Bijbel Vertaling 1951 (NBG), Willibrordvertaling (1995), Groot Nieuws Bijbel (1983), Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) 2004, Het Boek (1988), Bijbel in Gewone Taal (BGT) 2014 en Herziene Statenvertaling (2010). Op internet zijn Bijbelvertalingen te vinden op: www.debijbel.nl

 

Statenvertaling (1637)

Deze protestantse  Bijbel uit 1637 was tot halverwege de vorige eeuw de  meest gebruikte vertaling. De vertalers hebben de woorden en zinnen in de oorspronkelijke talen overgezet in wat toen gewoon Nederlands was De eerste uitgaven hadden uitgebreide aantekeningen en ook de zogenaamde apocriefe boeken waren vertaald. In latere jaren is de schrijfwijze van woorden gemoderniseerd. Toch is de vertaling voor gewone lezers nu ook nog moeilijk te lezen.

Deze vertaling was mijn tweede Bijbel, naast de Engelse King James Version. Toen ik in 1961 al lezend in Leviticus aankwam, waarin de offers van vaarzen (dat zijn eenjarige kalveren) stond, kreeg ik de NBG 1951.

 

Bijbel Vertaling 1951 ( NBG 51)

Deze vertaling is wellicht het meest bekend onder de generatie die na de oorlog is geboren. Vaak wordt  het “de nieuwe vertaling” genoemd, ter onderscheiding van de oude Statenvertaling.  De vertaling was gebruikelijk in Protestantse kerken en gemeenten. Oudere hoogleraren hadden het nog vooroorlogse Nederlands gebruikt. De vertaling was gebaseerd op de wetenschappelijke uitgaven van de oorspronkelijke talen. Toch was het ook een voortzetting van de Statenvertaling. Dat is vooral daaraan te zien dat, waar er in het huidige Griekse testament woorden of gedeelten ontbreken, zij wel in de NBG51 staan, en wel tussen vierkante haakjes.

 

Willibrordvertaling (1995)

Dit is een Rooms-katholieke vertaling, die echter door Rome niet is goedgekeurd om in de

viering (of mis) gelezen te worden. Er is strikt genomen niets specifiek Rooms aan deze vertaling. Daarom zijn zeer behoudende katholieken er niet over te spreken. De tekst in de duurdere uitgaven gaat gepaard met inleidingen, aantekeningen en tekstverwijzingen die uiterst nuttig zijn. Zo worden onder andere personen en plaatsen uitgelegd.

Op de kaart

Image result for anbi logo