Artikelindex

 

OASE magazine

In deze tijd van corona-crisis is het maandmagazine tijdelijk vervangen door een Weeknieuws. Dat is te vinden onder de button rechts op de bovenbalk.

Het magazine komt in de regel uit op de laatste zondag van de maand. Er wordt naar gestreefd het blad zoveel mogelijk digitaal te versturen. Het is via deze website ook mogelijk het blad in te zien en/of te downloaden.

Het magazine bestaat uit korte columns over Bijbelkennis, gemeentenieuwtjes zoals geboorten, verjaardagen, lief en leed, bijdragen van gemeenteleden, nieuws van de zendelingen en/of organisaties waarmee de Oase verbonden is. In principe worden geen algemene advertenties of persberichten opgenomen, waarmee de gemeente niet direct affiniteit heeft.