Artikelindex

Studiemagazine Vrucht van de Geest

door John L. Karsten

Samen ‘vrucht dragen’

De hortensia’s in mijn tuin staan in bloei met vele grote bloemen. De uitzonderlijk natte  en warme zomer zou daartoe hebben bijgedragen. Je kunt eenvoudig een les hieruit trekken. Hortensia’s hebben als vrucht hortensiabloemen, geen rozen. Wat je bent, bepaalt wat je voortbrengt. Voldoende zon en veel regen maken overvloedige bloei mogelijk. Wat u in uw leven toelaat, draagt bij aan wat u wordt.

Voldoende gebed, zelf Bijbellezen, samenkomen met ander christenen en je inzetten voor anderen leidt tot vrucht. Vrucht dragen is een Bijbelse beeldspraak. Wij gaan kort kijken naar hoe je vrucht kunt dragen en wat die vrucht allemaal kan zijn.

Hoe kun je vrucht dragen?

Jezus zegt (Joh.15:5) ‘Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft  en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen.’ Een rank kan alleen druiven krijgen door aan de wijnstok vast te zitten. Door de wijnstok komt vocht en voeding. Ons leven als christen begint als wij tot geloof komen in Jezus. Van dat geloof getuigen wij door de doop. Dat is het begint. Dat geloof maken wij zichtbaar als wij samenkomen en als wij deelnemen aan de tafel van de Heer. Ranken groeien door. Wij behoren ook toe te nemen in kennis.

Wat voor vrucht draagt een christen?

In de eerste plaats staat wel dat wij steeds meer gaan lijken op Jezus. Niet in uiterlijke dingen, maar wel in wat ons drijft. Galaten 5:22 spreekt van de vrucht van de Geest, met liefde als eerstgenoemde. De vrucht van de Geest doet ons op Jezus lijken. Dit aspect van vrucht dragen heeft in het nieuwe seizoen onze extra aandacht. In Galaten 5 spreekt Paulus over het leven in de Geest. In vers 24 zegt hij: ‘wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen.’

In Romeinen 5:11b schrijft hij: ‘Dood voor de zonde en in Christus Jezus levend voor God.’ Dat nieuwe leven, leven wij door de Geest. Al wandelend in en met de Geest groeit de vrucht van de Geest in en door ons heen. Wij hoeven ons niet bovenmatig in te spannen om die vrucht te produceren. Die groeit als “vanzelf”. Eigenlijke vormen al de aspecten die genoemd worden in Galaten 5: 22 samen één grote vrucht.

De vergelijking die ik zou willen noemen is die met een sinaasappel: één vrucht, verschillende partjes.

De vrucht is de liefde als een gevolg van onze wandel in de Geest. De verschillende partjes zijn: vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Het is niet de bedoeling dat we de partjes onderling een beetje verdelen, maar dat we allemaal in onze geestelijke groei deze uitingsvormen van de liefde laten zien!

Kort wil ik nog twee andere aspecten noemen van vrucht dragen. Een christen zal ook goede werken doen (Ef. 2:10),  niet om gered te worden maar omdat hij/ zij gered is. Goede daden kunnen klein of groot zijn. Bid en let op. God laat wel zien hoe uw talenten binnen en buiten de gemeente anderen ten goede kunnen komen.

Als laatste maar niet het minste is er de vrucht van nieuwe christenen. U heeft contacten die niemand anders heeft. Daar kunt u voor bidden. Aan hen kunt u op een passende wijze getuigen. Die vrienden kunt u ook uitnodigen naar passende gemeenteactiviteiten.  

Met Gods hulp kunnen we allemaal vrucht dragen. Ik bid voor mezelf en voor de gemeente dat er veel vrucht zichtbaar mag worden.

 

Op de kaart

Image result for anbi logo