Artikelindex

De vrucht van de Geest is vrede

Bij vrede denken wij aan de afwezigheid van oorlog. Nederland is vanaf 1945 niet het toneel geweest van oorlogshandelingen. Dat is iets om dankbaar voor te zijn, want wij zien constant op het journaal dat er oorlogen zijn en geweld.  

Vrede is echter meer dan het ontbreken van oorlog. Joden begroeten elkaar en anderen met “shalom” ( vrede). Vrede is dan een staat van gezegend zijn, zonder gebrek. Mensen willen vrede. Vrede als vrucht van de Heilige Geest is mogelijk doordat wij door het geloof in Jezus vrede hebben met God. Dat maakt vrede met mensen mogelijk en ook vrede met jezelf, ongeacht de omstandigheden.

Vrede met God

Paulus schrijft in zijn brief aan de gemeente in Rome het volgende: ‘Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus’ (Rom. 5:1 NBV). Uit onszelf leven wij los van God. Wij volgen onze eigen wensen. Dan zijn wij als een batterij die los is van de oplader.

Wij missen ons doel, want wij zijn door God geschapen voor omgang met God. Dat brengt vrede. Het evangelie zegt ons dat Jezus aan het kruis gestorven is voor ons, zondaren. Als wij in Hem als Verlosser en Heer geloven- ons aan Hem overgeven- wij op vrijspraak door God kunnen rekenen.

Wij hebben vrede met God. Wie ooit ruzie heeft gehad met iemand op wie hij gesteld was, met de daarmee gepaard gaande verwijdering, die begrijpt enigszins wat het betekent om weer goed te zijn met God. Vrede met God doordat wij met Hem verzoend zijn maakt vrede als vrucht van de Geest mogelijk. Dan kunnen wij ook vrede hebben met mensen.

Vrede met de mensen

Bij de geboorte van Jezus verkondigden engelen aan de herders wat de geboorte van Jezus te betekenen had, namelijk: ‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft’  (Lucas 2:14). Wie God eert kan Zijn vrede ervaren, en kan ook vrede hebben met anderen.

Vrede hebben met medechristenen, broeders en zusters in het geloof, lijkt vanzelfsprekend. Toch kan het moeilijk zijn. Vrede bewaren is niet hetzelfde als over alles het eens zijn, of juist verschillen verzwijgen. Paulus wordt erg praktisch als hij tegen het einde van zijn brief aan de gemeente te Rome schrijft: ‘Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven.’ Rom.12:17-18).

Wraakzucht vernietigt de haatdragende. Vrede met de buren is wel zo rustig. Durf stappen te zetten tot verzoening. Doe wat je kunt.

Vrede met jezelf

Je bent wie je bent. Wat je in het verleden gedaan hebt is gedaan. Er is vergeving. Je kunt, waar mogelijk, dingen goed maken. Dan mag je ook verder. Paulus is ook hier een goed voorbeeld. Ooit was hij een vervolger van de gemeente van Jezus. Hij dacht dat God dat wilde. Hij had het fout en deed wrede dingen aan mannen en vrouwen.

Toch kon hij na een leven in dienst van de verkondiging van het evangelie zeggen: ‘Ik dank Christus Jezus, onze Heer, dat Hij mij kracht gegeven heeft en het mij heeft toevertrouwd Hem te dienen, hoewel ik Hem vroeger heb bespot, vervolgd en beschimpt. Toch heeft Hij zich over mij ontfermd, omdat ik door mijn ongeloof niet wist wat ik deed. Onze Heer heeft mij Zijn genade in overvloed geschonken, evenals het geloof en de liefde die we in Christus Jezus bezitten. Deze boodschap is betrouwbaar en verdient onze volledige instemming: Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaars te redden. Ik was de eerste, en juist over mij heeft Christus Jezus zich ontfermd; ik was de eerste aan wie Hij zijn grote geduld toonde, zodat ik een voorbeeld werd voor allen die in hem geloven en het eeuwige leven zullen ontvangen’ ( 1 Tim. 1:12-16).

Wij zijn wie wij zijn door ons verleden. Toch kunnen wij in het heden het verleden laten rusten. Wij mogen door genade leven. Als wij vrede met God hebben, dan kunnen wij vrede met anderen en ook met onszelf hebben.

 

Op de kaart

Image result for anbi logo