Artikelindex

De vrucht van de Geest is vriendelijkheid

Wij waarderen vriendelijkheid als wij vriendelijk te woord worden gestaan of in een winkel geholpen.  Niemand wil genegeerd worden of kortaf afgesnauwd worden.

Vriendelijkheid veronderstelt de aanwezigheid van de andere delen van genoemde vrucht van de Geest: liefde,  vreugde, vrede en geduld. De vrucht van de Geest wordt niet een voor een in ons verwezenlijkt. Als liefde tot God, medechristenen en alle andere mensen er is, dan is vriendelijkheid niet moeilijk.

Leerzame betekenis van vriendelijkheid

Taalkundigen geloven dat alles wat je in de ene taal kunt zeggen ook in andere talen gezegd kan worden, maar dat de wijze waarop en het aantal woorden zal per taal verschillen. De betekenisreikwijdte van een woord in het Grieks zal meestal niet overeenkomen met de betekenisreikwijdte van dat woord in het Nederlands.

Simpel gezegd, vaak hebben we verschillende woorden nodig of omgekeerd. Zo is er ook een bijzonder gebruik van dit Griekse woord als bijvoeglijk naamwoord. Buiten het Nieuwe Testament komt het veel voor. In het Nieuwe Testament vinden we het in Lucas 5:39: ‘Maar niemand die oude wijn gedronken heeft, wil jonge; hij zegt immers: “De oude wijn is goed!”’

Of zoals in de Willibrord 1995 vertaling: "De oude is lekker." Vriendelijke wijn staat tegenover zure wijn of bocht.

Hier is een les voor ons als wij menen christen te zijn. Christenen zijn geen zuurpruimen. Christenen reageren niet zuur op ongelovigen. Afkeurende blikken of harde woorden komen over als zure wijn. Een vriendelijk mens is bereid te luisteren, mee te voelen. Waar schuld is, is de dader al vaak zich daarvan bewust. Wees geen zuurpruim!

Rechtschapenheid

Voor Grieks sprekende mensen was iemand die vriendelijk was ook rechtschapen. Het was zelfs een eretitel voor ouders, grootouders, echtgenoten, zelfs voor bijzondere kinderen. Vriendelijkheid vloeit voort uit de bereidheid anderen tegemoet te treden zoals je zelf behandelt wilt worden.     

Bereidheid om te helpen

1 Cor. 13:4 4 ‘De liefde is geduldig en vol goedheid.’ Statenvertaling ‘goedertieren Willibrord Vertaling 1095: ‘vriendelijk.’ Hier staat een werkwoord afgeleid van ons naamwoord. Dit werkwoord komt alleen voor in geschriften van Christenen. Liefde motiveert om te zien waar we van nut kunnen zijn voor een andere. Vrienden helpen elkaar. Een goed mens met hoge normen is niet altijd toegankelijk of vriendelijk. In ons gelijk willen hebben kunnen we hard zijn en onbehulpzaam. Vriendelijkheid maakt ruimte voor de ander en zoekt de ander op om op passende wijze te helpen. 

Goed voornemen

Het is een goede voornemen om steeds vriendelijk te handelen. Geef als eerste een glimlach. Het Bijbelboek Spreuken 16:24 zegt: ‘Een vriendelijke uitspraak is een korf vol honing, zoet voor de ziel en gezond voor het lichaam. En Spreuken 22:9: ‘Een goedhartig mens wordt gezegend, hij deelt zijn voedsel met de armen.'

Maar wat als anderen niet vriendelijk optreden?  Spreuken geeft raad in 15:’ Een vriendelijk antwoord doet woede bedaren, krenkende woorden wakkeren toorn aan.’

Vriendelijkheid in de samenkomst

Als u regelmatig in de dienst van Evangeliegemeente de Oase komt voelt u zich er thuis. U hebt waarschijnlijk een vaste zitplaats. U kent de meeste mensen. Maar wat als er een vreemde is? Wat als hij op uw plaats gaat zitten? Hoe reageert u? Geïrriteerd? Of vriendelijk? Gasten zijn welkom, hoe meer hoe liever. Begroet ze en maak nieuwe vrienden. Zoals Paulus Zegt in Fil. 4:5: ’Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij.’

 

Op de kaart

Image result for anbi logo