Artikelindex

De vrucht van de Geest is vreugde

Vreugde is een emotie die (bijna)  alle mensen wel kennen. Gebeurtenissen kunnen vreugde brengen. Te denken valt aan het feest bij een bruiloft, de geboorte van een kind, een uitredding. Vreugde is een  “zijn in een staat van welbevinding”.

De Bijbel kent gewone vreugde

Het Bijbelboek Prediker staat bekend om relativerend vermogen, immers alles is  “lucht en leeg”, niets is bestendig en alles vergaat.  Maar 7 keer worden wij opgeroepen om in vreugde te leven, ook als ons leven kort en moeilijk is.

Pred. 8:15: Daarom prijs ik de vreugde, want er is onder de zon niets beters voor de mens dan dat hij zich aan eten en drinken te goed doet en geniet. De vreugde is zijn metgezel wanneer hij zwoegt op elke levensdag onder de zon die God hem heeft gegeven.

Vreugde als vrucht van de Geest is echter meer

Engelen kondigen de geboorte van Jezus aan herders als vreugde brengend voor allen. Luk. 2:9-12: 9 Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. 10 De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: 11  vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. 12 Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.

Wij mogen blij zijn, want Jezus is geboren. Hij is de vervulling van alle beloften van God. Hij is de beloofde Verlosser en Messias. Daarom hoeven wij niet te vrezen voor ziekte of dood. Jezus heeft de dood overwonnen. Wij mogen ook blij zijn als anderen Jezus vinden als Verlosser. Dat is de drievoudige les van Lucas 15. Dit gedeelte heeft 3 gelijkenissen. In elk is er iets verloren en wordt er iets gevonden. Het gevolg is vreugde.

Vreugde in lijden

Paulus, die vreugde de vrucht van de Geest noemt, voegt nog een dimensie toe. Vreugde hebben wij te midden van lijden en pijn. Fil.1:18-26: 18 Maar wat doet het er eigenlijk toe! Wat telt is dat Christus verkondigd wordt. Of het nu uit valse of oprechte motieven gebeurt - dát het gebeurt, verheugt me. En mijn vreugde is blijvend, 19 omdat ik weet dat dit alles door uw gebed en de hulp van de Geest van Jezus Christus tot mijn redding leidt. 20 Het is mijn stellige hoop en verwachting dat ik mij nergens voor zal hoeven te schamen, maar dat Christus bij alles wat mij overkomt in alle openheid geëerd zal worden, of ik nu in leven blijf of moet sterven. 21 Want voor mij is leven Christus en sterven winst. 22  Als ik blijf leven, kan ik vruchtbaar werk doen, maar toch weet ik niet wat ik moet kiezen. 23  Ik word naar twee kanten getrokken: enerzijds verlang ik ernaar te sterven en bij Christus te zijn, want dat is het allerbeste; 24 anderzijds is het omwille van u beter dat ik blijf leven. 25 Omdat ik hiervan overtuigd ben, weet ik dat ik inderdaad voor u behouden zal blijven, zodat uw geloof groter en vreugdevoller wordt. 26 Wanneer ik bij u terugkeer, hebt u des te meer reden om u op Christus Jezus te laten voorstaan.

Rom. 12:12: 'Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk.' De hoop geeft vreugde en standvastigheid, maar blijven bidden is nodig. Het contact met God is nodig als het goed gaat en als het tegenzit.

God dienen met vreugde

Paulus heeft nog iets te zeggen over vreugde in Rom. 14:17: '17 want het koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken, maar van gerechtigheid, vrede en vreugde door de heilige Geest. 18  Wie Christus zo dient, doet wat God wil en wordt door de mensen gerespecteerd.'

God dienen we door gerechtigheid na te streven en in vrede te leven met allen, voor zo ver het mogelijk is. Dit is leven onder de heerschappij van Christus. Zo zijn we burgers van Gods koninkrijk. Gerechtigheid en vrede zijn nodig, maar vreugde wordt ook genoemd. We mogen God met vreugde dienen.

Paulus is in gevangenschap. Lastig voor een prediker. Anderen prediken Jezus wel in vrijheid, maar sommigen hebben daarbij bijbedoelingen. Dit is herkenbaar. De evangelist die er goed van leeft. Toch is Paulus blij als het evangelie maar gepredikt wordt. De Brief aan de Filippenzen is vol van vreugde, terwijl er lijden is. Wat is ons te wachten staat is reden tot hoop en tot vreugde.

 

Op de kaart

Image result for anbi logo