Artikelindex

Financiële verantwoording

Onderstaand worden de begroting en jaarrekening van het voorgaande jaar, conform de richtlijnen van de belastingdienst, weergegeven. Deze zal elk jaar vernieuwd worden.

Bekendmaking van de balans is niet vereist. De ledenvergadering van Evangeliegemeente De Oase ontvangt steeds in de voorjaarsvergadering alle financiële stukken (rekening en verantwoording, balans, nieuwe voorgestelde begroting), zodat de vergadering de stukken kan goedkeuren. Dat doet zij alleen nadat de kascommissie haar bevindingen heeft gerapporteerd.

 

 

Naam gemeente: Evangeliegemeente "De Oase"

Plaats                       : Zeist

RSIN                        : 818564970

KvK nummer           : 63615541

ANBI dossiernr       : 103277

 

 

Realisatie 2021 Begroting 2021 tov begroting toelichting 2021
       
0                        -    
       
0                        -    
216                1.000   tgv Corona minder collectes
27592              18.000   erfenis ontvangen
27808              19.000    
       
27808              19.000 146%  
       
                     -                          -    
             12.000                12.000 100%  
12000              12.000 100%  
                     -                       50 0%  
                    92                   100 76% Paaskaars
                  108                   200 94%  
                     -        
                     -                       75 0%  
                     -                          -    
                     -                       25 0%  
       
       
                     -                       50 0%  
                  422                    500 84%  
                     -                          -    
                     -                       25 0%  
                  622                1.025 61%  
                  175                   175 100%  
                  175                   175 100%  
               2.213                5.000 45% Het Mannenkoor heeft korting gegeven in de lockdown maanden
               2.213                5.000 45%  
                  200                   400 50%  
                    46      
                  246                   400 62%  
                  348                   350 99%  
                     -        
                     -                       50 0%  
                  348                   400 87%  
       
       
       
15604              19.000 82%  
       
Eindresultaat 2021: 12204 positief    

 

 

 

 

 

 

Plaats van samenkomst elke zondagmorgen 10.00 uur: Torenlaan 38 - Zeist (gebouw van het Zeister Mannenkoor)

Op de kaart

Image result for anbi logo

Inloggen

Alleen leden van de gemeente kunnen zich laten registreren!