Artikelindex

Financiële verantwoording

Onderstaand worden de begroting en jaarrekening van het voorgaande jaar, conform de richtlijnen van de belastingdienst, weergegeven. Deze zal elk jaar vernieuwd worden.

Bekendmaking van de balans is niet vereist. De ledenvergadering van Evangeliegemeente De Oase ontvangt steeds in de voorjaarsvergadering alle financiële stukken (rekening en verantwoording, balans, nieuwe voorgestelde begroting), zodat de vergadering de stukken kan goedkeuren. Dat doet zij alleen nadat de kascommissie haar bevindingen heeft gerapporteerd.

 

 

Naam gemeente: Evangeliegemeente "De Oase"

Plaats                       : Zeist

RSIN                        : 818564970

KvK nummer           : 63615541

ANBI dossiernr       : 103277

 

 

 

 

 

 

     Realisatie   2018  Begroting 2018 t.o.v. begroting  toelichting 2018     Realisatie 2017   Begroting 2017  t.o.v. begroting verschil tov vorig jaar
Baten:                    
  Rente 3                 -                            14                50 28% -79%
  Audio                            120-   0% -100%
1. Totaal opbrengsten uit bezittingen 3                 -                          106-                50    
  Collectes 3.278           2.900 113%               2.939           3.300 89% 12%
  Giften 18.624         18.600 100%             18.591         21.000 89% 0%
2. Totaal bijdragen gemeenteleden 21.902         21.500 102%             21.530         24.300    
3. Totaal Inkomsten van derden                 -                   -                
Totaal baten                21.905               21.500 102%                   21.424               24.350 88% 2%
Kosten:                    
  Onkostenvergoedingen 75              300 25%                  382              540 71% -80%
  Vergoed. Voorganger 12.000         12.241 98%             12.075         12.075 100% -1%
4. Totaal bestedingen pastoraat         12.075         12.541 96%             12.457         12.615    
  Audio 328              200 164%                  120                50 240% 173%
  Bloemen 51                70 73% was: podium                  68      
  Cadeaus/attenties 122                40 305%                    44              100 44% 177%
  Creche 0                 -                             -                  40 0%  
  Gastvrijheid 0                 -         vanaf 2017 niet meer gebruikt                   -                   -   0%  
  Gemeentedag 0                 -                             -                   -      
  Kosterij 162              300 54% was: gastvrijheid                319      
  Kringen 0                20 0%                     -                  50 0%  
  Muziek 0                80 0%                    86                50 173% -100%
  Onvoorzien 0                  7 0%                     -                  70 0%  
  Podium 0                 -         vanaf 2017 niet meer gebruikt                   -                   -   0% #DEEL/0!
  Spec.akties 0                 -                            23                60 39%  
  Tieners, jeugd 0                80 0%                     -                350 0% #DEEL/0!
  Werving 444              400 111%                  691              800 86%  
  Zending 1.075           1.075 100%               1.077           1.215 89% 0%
  Zondagschool 101              250 40%                  273              250 109% -63%
5. totaal best. kerkdiensten/ activiteiten 2.283 2.522 91%               2.513           3.035    
  Lidmaatsch./Abonnem. 250              260 96%                  235              260 90% 6%
6. Tot. Bijdr. andere kerkorganen 250              260 96%                  235              260    
  Zaalhuur+kosten 6.182           6.182 100%               6.182           6.180 100% 0%
7. Tot. Lasten kerkelijk gebouw 6.182           6.182 100%               6.182           6.180    
  Spreekvergoedingen 600              300 200%                     -             1.200 0% #DEEL/0!
  reiskosten externe spreker 118                      214      
8. Tot. Overige salarissen/onkostenverg. 718              300 239%                  214           1.200    
  Bankkosten en verzekeringen 409              320 128%                     -                400 0% #DEEL/0!
  Diversen 0                 -                             -                   -   0% #DEEL/0!
  Secretariaat 311              600 52%                     -                  50 0% #DEEL/0!
9. Tot. Lasten beheer en administratie 720              920 78%                     -                450    
  Werving (printer)                           -        
10. Tot. Lasten overige eigend. en invent. 0                             -                   -      
                         
Totaal lasten           22.228           22.725 98%                 -               21.602           23.740 91% 3%
                     
Eindresultaat negatief -323     Eindresultaat 2017 negatief -177     82%
                     

Plaats van samenkomst elke zondagmorgen 10.00 uur: Torenlaan 38 - Zeist (gebouw van het Zeister Mannenkoor)

Op de kaart

Image result for anbi logo

Inloggen

Alleen leden van de gemeente kunnen zich laten registreren!