Artikelindex

Financiële verantwoording

Onderstaand worden de begroting en jaarrekening van het voorgaande jaar, conform de richtlijnen van de belastingdienst, weergegeven. Deze zal elk jaar vernieuwd worden.

Bekendmaking van de balans is niet vereist. De ledenvergadering van Evangeliegemeente De Oase ontvangt steeds in de voorjaarsvergadering alle financiële stukken (rekening en verantwoording, balans, nieuwe voorgestelde begroting), zodat de vergadering de stukken kan goedkeuren. Dat doet zij alleen nadat de kascommissie haar bevindingen heeft gerapporteerd.

 

 

Naam gemeente: Evangeliegemeente "De Oase"

Plaats                       : Zeist

RSIN                        : 818564970

KvK nummer           : 63615541

ANBI dossiernr       : 103277

 

 

     Realisatie   2018  Begroting 2018 t.o.v. begroting  toelichting 2018   Realisatie   2019  Begroting 2019 t.o.v. begroting  toelichting 2018 
Baten:                  
  Rente 3                 -           0                -          
                           
1. Totaal opbrengsten uit bezittingen 3                 -           0                -          
  Collectes 3.278           2.900 113%   2.243           2.500 90%  
  Giften 18.624         18.600 100%   18.588         18.000 103%  
2. Totaal bijdragen gemeenteleden 21.902         21.500 102%   20.831         20.500 102%  
3. Totaal Inkomsten van derden                 -                   -                       -                  -      
Totaal baten                21.905               21.500 102%                 20.831              20.500 102%  
Kosten:                  
  Onkostenvergoedingen 75              300 25%   120              300 40%  
  Vergoed. Voorganger 12.000         12.241 98%   12.000         12.000 100%  
4. Totaal bestedingen pastoraat         12.075         12.541 96%           12.120         12.300 99%  
  Audio 328              200 164%   0                50 0%  
  Bloemen 51                70 73%   199              100 199%  
  Cadeaus/attenties 122                40 305%   85                50 170%  
  Creche 0                 -           0                -          
  Kosterij 162              300 54%   0              250 0%  
  Kringen 0                20 0%   0                20 0%  
  Muziek 0                80 0%   0                80 0%  
  Onvoorzien 0                  7 0%   0                -          
  Spec.akties 0                 -           0                -          
  Tieners, jeugd 0                80 0%   0                80 0%  
  Werving 444              400 111%   563              400 141%  
  Zending 1.075           1.075 100%   1.050           1.050 100%  
  Zondagschool 101              250 40%   132              200 66%  
5. totaal best. kerkdiensten/ activiteiten 2.283 2.522 91%   2.029 2.280 89%  
  Lidmaatsch./Abonnem. 250              260 96%   175              250 70%  
6. Tot. Bijdr. andere kerkorganen 250              260 96%   175              250 70%  
  Zaalhuur+kosten 6.182           6.182 100%   5.823           5.751 101%  
7. Tot. Lasten kerkelijk gebouw 6.182           6.182 100%   5.823           5.751 101%  
  Spreekvergoedingen 600              300 200%   700           1.000 70%  
  reiskosten externe spreker 118       72                -          
8. Tot. Overige salarissen/onkostenverg. 718              300 239%   772           1.000 77%  
  Bankkosten en verzekeringen 409              320 128%   434              350 124%  
  Diversen 0                 -           0                -          
  Secretariaat 311              600 52%   120                50 240%  
9. Tot. Lasten beheer en administratie 720              920 78%   554              400 139%  
                   
10. Tot. Lasten overige eigend. en invent. 0           0          
                           
Totaal lasten           22.228           22.725 98%                 -             21.473          21.881 98%                 -  
                   
Eindresultaat negatief -323       Eind resultaat 2019 - 642    

 

 

 

 

                     

Plaats van samenkomst elke zondagmorgen 10.00 uur: Torenlaan 38 - Zeist (gebouw van het Zeister Mannenkoor)

Op de kaart

Image result for anbi logo

Inloggen

Alleen leden van de gemeente kunnen zich laten registreren!