Artikelindex

Financiële verantwoording

Onderstaand worden de begroting en jaarrekening van het voorgaande jaar, conform de richtlijnen van de belastingdienst, weergegeven. Deze zal elk jaar vernieuwd worden.

Bekendmaking van de balans is niet vereist. De ledenvergadering van Evangeliegemeente De Oase ontvangt steeds in de voorjaarsvergadering alle financiële stukken (rekening en verantwoording, balans, nieuwe voorgestelde begroting), zodat de vergadering de stukken kan goedkeuren. Dat doet zij alleen nadat de kascommissie haar bevindingen heeft gerapporteerd.

 

 

Naam gemeente: Evangeliegemeente "De Oase"

Plaats                       : Zeist

RSIN                        : 818564970

KvK nummer           : 63615541

ANBI dossiernr       : 103277

 

 

 

 

 

     Realisatie   2019  Begroting 2019 t.o.v. begroting  toelichting 2019  Realisatie 2020 Begroting 2020 tov begroting toelichting 2020
Baten:                  
  Rente 0                -   #VERW!   0                         -    
        #VERW!          
1. Totaal opbrengsten uit bezittingen 0                -   #VERW!   0                         -    
  Collectes 2.243           2.500 90%   1147                 2.000 57% tgv Corona minder collectes
  Giften 18.588         18.000 103%   18202               18.000 101%  
2. Totaal bijdragen gemeenteleden 20.831         20.500 102%   19349               20.000 97%  
3. Totaal Inkomsten van derden                 -                  -              
Totaal baten                20.831              20.500 102%   19349               20.000 97%  
Kosten:                  
  Onkostenvergoedingen 120              300 40%                         -                           -    
  Vergoed. Voorganger 12.000         12.000 100%                 12.000                12.000 100%  
4. Totaal bestedingen pastoraat         12.120         12.300 99%   12000               12.000 100%  
  Audio 0                50 0%                         -                        50 0%  
  Bloemen 199              100 199%                        76                    100 76%  
  Cadeaus/attenties 85                50 170%                      188                    200 94%  
  Creche 0                -   #VERW!                         -        
  Kosterij 0              250 0%                        36                      75 48%  
  Kringen 0                20 0%                         -                           -    
  Muziek 0                80 0%                         -                        25 0%  
  Onvoorzien 0                -   #VERW!          
  Spec.akties 0                -   #VERW!          
  Tieners, jeugd 0                80 0%                         -                        50 0%  
  Werving 563              400 141%                      530                     500 106%  
  Zending 1.050           1.050 100%                         -                           -    
  Zondagschool 132              200 66%                          25 0%  
5. totaal best. kerkdiensten/ activiteiten 2.029 2.280 89%          
  Lidmaatsch./Abonnem. 175              250 70%                      175                    175 100%  
6. Tot. Bijdr. andere kerkorganen 175              250 70%          
  Zaalhuur+kosten 5.823           5.751 101%                   4.988                 6.000 83% Het Mannenkoor heeft korting gegeven in de lockdown maanden
7. Tot. Lasten kerkelijk gebouw 5.823           5.751 101%                   4.988                 6.000 83%  
  Spreekvergoedingen 700           1.000 70%                      300                    400 75%  
  reiskosten externe spreker 72                -   #VERW!                        67      
8. Tot. Overige salarissen/onkostenverg. 772           1.000 77%                      367                    400 94%  
  Bankkosten en verzekeringen 434              350 124%                      340                    350 97%  
  Diversen 0                -   #VERW!                         -        
  Secretariaat 120                50 240%                         -                        50 0%  
9. Tot. Lasten beheer en administratie 554              400 139%                      340                    400 85%  
                   
10. Tot. Lasten overige eigend. en invent. 0   #VERW!          
        #VERW!          
Totaal lasten           21.473          21.881 98%                 -   18700               20.000 94%  
                   
#VERW!   Eind resultaat 2019 - 642     Eindresultaat 2020 649 euro positief  

 

 

 

 

Plaats van samenkomst elke zondagmorgen 10.00 uur: Torenlaan 38 - Zeist (gebouw van het Zeister Mannenkoor)

Op de kaart

Image result for anbi logo

Inloggen

Alleen leden van de gemeente kunnen zich laten registreren!