Artikelindex

Financiële verantwoording

Onderstaand worden de begroting en jaarrekening van het voorgaande jaar, conform de richtlijnen van de belastingdienst, weergegeven. Deze zal elk jaar vernieuwd worden.

Bekendmaking van de balans is niet vereist. De ledenvergadering van Evangeliegemeente De Oase ontvangt steeds in de voorjaarsvergadering alle financiële stukken (rekening en verantwoording, balans, nieuwe voorgestelde begroting), zodat de vergadering de stukken kan goedkeuren. Dat doet zij alleen nadat de kascommissie haar bevindingen heeft gerapporteerd.

 

 

Naam gemeente: Evangeliegemeente "De Oase"

Plaats                       : Zeist

RSIN                        : 818564970

KvK nummer           : 63615541

ANBI dossiernr       : 103277

 

 

 

 

realisatie 2022

Begroting 2022

tov begroting

toelichting 2022

Baten:

 

 

 

 

 

 

Rente

4

                             -

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Totaal opbrengsten uit bezittingen

0

                             -

 

 

 

Collectes

916

                     1.000

92%

zowel op bank als in diensten

 

Giften

16567

                   18.000

92%

 

2. Totaal bijdragen gemeenteleden

17483

                   19.000

92%

 

3. Totaal Inkomsten van derden

 

 

 

 

Totaal baten

17487

                   19.000

92%

 

Kosten:

 

 

 

 

 

 

Onkostenvergoedingen

                           -  

                             -

 

 

 

Vergoed. Voorganger

                   12.000

                     12.000

100%

 

4. Totaal bestedingen pastoraat

12000

                   12.000

100%

 

 

Audio

                           -  

                          50

0%

 

 

Bloemen

                        108

                        100

108%

Paaskaars

 

Cadeaus/attenties

                        130

                        200

65%

 

 

Creche

                           -  

 

 

 

 

Kosterij

                           -  

                          50

0%

 

 

Kringen

                           -  

                             -

 

 

 

Muziek

                           -  

                          25

0%

 

 

Onvoorzien

                        270

 

 

ivm ANP boete gebruik foto

 

Spec.akties

 

 

 

 

 

Tieners, jeugd

                           -   

                          25

0%

 

 

Werving

                        643

                         525

129%

ook website kosten

 

Zending

                           -  

                             -

 

 

 

Zondagschool

                           -   

                          25

0%

 

5. totaal best. kerkdiensten/ activiteiten

                     1.151

                     1.000

116%

 

 

Lidmaatsch./Abonnem.

                        200

                        175

 

raad van kerken Zeist; Missie Nederland

6. Tot. Bijdr. andere kerkorganen

                        200

                        175

114%

 

 

Zaalhuur+kosten

                     5.163

                     5.000

 

 korting eerste kwartaal ivm lockdown

7. Tot. Lasten kerkelijk gebouw

                     5.163

                     5.000

103%

 

 

Spreekvergoedingen

                        200

                        400

50%

 

 

reiskosten externe spreker

                          63

 

 

 

8. Tot. Overige salarissen/onkostenverg.

                        263

                        400

66%

 

 

Bankkosten en verzekeringen

                        348

                        375

93%

aantal verzekering is gestopt;

 

Diversen

                           -  

 

 

 

 

Secretariaat

                           -  

                          50

0%

 

9. Tot. Lasten beheer en administratie

                        348

                        425

87%

 

 

 

 

 

 

 

10. Tot. Lasten overige eigend. en invent.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal lasten

19125

                   19.000

 

 

           
   

Eindresultaat 1638 negatief

   
           

 

 

 

Plaats van samenkomst elke zondagmorgen 10.00 uur: Torenlaan 38 - Zeist (gebouw van het Zeister Mannenkoor)

Op de kaart

Image result for anbi logo

Inloggen

Alleen leden van de gemeente kunnen zich laten registreren!