Artikelindex

Samenkomsten

Als gemeente komen wij samen in de Torenlaan 38, te Zeist: op alle zondagen en christelijke feestdagen, waaronder Goede Vrijdag en eerste Kerstdag. Wij komen regelmatig samen om God te ontmoeten in zang, lofprijs, gebed en van God te horen in Schriftlezing, prediking, getuigenis, enz. Dit zijn openbare samenkomsten, open voor allen.

Het gebouw aan de Torenlaan 38 wordt gehuurd.

Na elke dienst is er gelegenheid voor gesprek en/of gebed met een lid m/v van het pastorale team.

Tijdens alle samenkomsten is er crèche voor de kleintjes. Op de zondagen is er tijdens de dienst zondagsschool (onder- en bovenbouw) voor de kinderen. 2x per maand is er tijdens de zondagse diensten tienerdienst.

Zending

In principe is steeds de 3de zondag van elk kwartaal zendingszondag. Op die zondag staat één zendeling/zendingsechtpaar of één organisatie in het middelpunt. De collecte van die zondag gaat ook naar het project van die zendeling. De zendelingen die met onze gemeente verbonden zijn komen in een jaar allemaal een keer aan bod. Daarnaast worden er ook nog andere zendelingen/zendingsorganisaties uitgenodigd. De zendingscommissie regelt een en ander. Tevens gaat 5% van de gemeente inkomsten naar een zendingsproject dat door de ledenvergadering is goedgekeurd (zie baten en lasten ad 8)

Categoriale zielszorg

De gemeente is zowel thuisfront als ondersteuner in het geval dat mensen als predikant of ondersteunende vrijwilliger betrokken zijn bij diensten en pastoraal werk in penitentiaire inrichtingen, verzorgingshuizen, jeugdinrichtingen en krijgsmacht.

Kringen

Voor de opbouw van gelovigen hebben wij de strategie van de kleine groepen/huiskringen. De bijeenkomsten zijn in huiskamers die kosteloos ter beschikking staan en die onder leiding staan van vrijwilligers.

Er is gemeentebreed een maandelijkse gebedskring, steeds op de laatste dinsdagavond van de maand. Focus: groei en opbouw van de gemeente. De bijeenkomst, onder leiding van vrijwilligers, is in een huiskamer die kosteloos ter beschikking staat.

Een groep die de Bijbel wil lezen door het hele jaar heen (Bijbel in gewone taal) komt bijeen op de 2de dinsdagavond van de maand. De bijeenkomst, die onder leiding staat van vrijwilligers, is in een huiskamer die kosteloos ter beschikking staat.

Plaats van samenkomst elke zondagmorgen 10.00 uur: Torenlaan 38 - Zeist (gebouw van het Zeister Mannenkoor)

Op de kaart

Image result for anbi logo

Inloggen

Alleen leden van de gemeente kunnen zich laten registreren!