Elke tweede dinsdagavond van de maand is huiskringavond. Hier wordt samen gezongen, een Bijbelboek en een thema uit de samenleving bestudeerd en met elkaar besproken. Natuurlijk worden ervaringen gedeeld en samen gedankt en gebeden.

Wilt u deelnemen aan de huiskring, meldt u zich dan bij Connie Karsten: 030 69 59 485.

Elke tweede dinsdagavond is er Bijbelleeskring. Er wordt samen gezongen en natuurlijk een Bijbelgedeelte gelezen en uitgediept. In deze kring wordt gelezen uit de Bijbel in Gewone Taal.

Wilt u meer weten of deelnemen, maak dan contact met Connie Karsten: 030 69 59 485.

GEBEDSKRING

Elke laatste dinsdagavond van de maand is er een gebedsavond, waar vooral aandacht besteed wordt aan het reilen en zeilen van de gemeente. Er wordt gezongen en gebeden voor alle gemeentelijke activiteiten. De gebedsavond vindt plaats bij een van de gemeenteleden thuis.

 

Geen

Plaats van samenkomst elke zondagmorgen 10.00 uur: Torenlaan 38 - Zeist (gebouw van het Zeister Mannenkoor)

Op de kaart

Image result for anbi logo

Inloggen

Alleen leden van de gemeente kunnen zich laten registreren!