Artikelindex

Beleid aan de hand van de vier functies van de gemeente

Het beleidsvoornemen zal zijn aan de hand van de 4 functies van de gemeente.

FUNCTIE I: God verheerlijken (in woord en daad = prediking, gebed en praktisch christen zijn)

Uitvoering: Als gemeente komen wij samen in Torenlaan 38 te Zeist op alle zondagen en christelijke feestdagen, waaronder Goede Vrijdag en eerste Kerstdag. Dit zijn openbare samenkomsten. Het gebouw wordt tijdens die diensten gehuurd (zie baten en lasten ad 7).

FUNCTIE II: Verlorenen bereiken/Outreach (door evangelisatie en diaconaat in de ruimste zin van het woord)

Uitvoering:

1. Onze strategie heet: gebruik poorten, wees een brug.

Poorten: alle gemeenteactiviteiten, waarvoor mensen uitgenodigd kunnen worden. Hieronder vallen ook kinderopdracht, doop, huwelijk, begrafenis, gezinsdienst, eeuwigheidsdienst, enz.

Bruggen: alle contacten die gemeenteleden / bezoekers in hun eigen netwerk.

2. Wervingsactiviteiten

De website: www.de-oase-zeist.nl

Via de website zijn alle preken te beluisteren. Ook is er nieuws te vinden. Er is tevens een besloten sectie, alleen voor leden toegankelijk.

Oase magazine: elke maand verschijnt een aantrekkelijk Oase magazine. Deze is ook als pdfl per e-mail te verkrijgen. Alle uitgaven staan ook op de website. Op de tafel bij de ingang ligt elke week zondagnieuws met de aankondigingen en gebedsnoden van die week.

Opgave aan kranten e. d. voor zover gratis. Betaalde advertenties worden in de regel niet ingezet.

3. Zending: in principe is steeds de 3e zondag van elk kwartaal zendingszondag. Op die zondag staat één zendeling/zendingsechtpaar of één organisatie in het middelpunt. De collecte van die zondag gaat ook naar het project van die zendeling. Tevens gaat 5% van de gemeente-inkomsten naar een zendingsproject, dat door de ledenvergadering vooraf is goedgekeurd.

FUNCTIE III: Zorgzame gemeente zijn (door pastoraat en diaconaat)

Uitvoering:

Als achtergrond voor de functie van zorgzame gemeente zijn benoemen wij onze strategie: zorg voor een ieder in zijn/ haar levensloop en in zijn/ haar levensfase. Bijgevolg zijn er activiteiten voor de verschillende leeftijdscategorieën. Ook worden er huisbezoeken gedaan en pastorale gesprekken gevoerd.

Mensen die aan huis gebonden zijn door ziekte of ouderdom kunnen op aanvraag bezoek krijgen om thuis of in het ziekenhuis het heilig Avondmaal te vieren.

FUNCTIE IV: Opbouw van gelovigen (door toerusting, training en oefening)

Uitvoering:

Voor de opbouw van gelovigen hebben wij de strategie van de kleine groepen/ huiskringen. De bijeenkomsten zijn in huiskamers die kosteloos ter beschikking staan en die onder leiding staan van vrijwilligers.

Plaats van samenkomst elke zondagmorgen 10.00 uur: Torenlaan 38 - Zeist (gebouw van het Zeister Mannenkoor)

Op de kaart

Image result for anbi logo

Inloggen

Alleen leden van de gemeente kunnen zich laten registreren!