Artikelindex

Het beloningsbeleid

Bestuur: leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werk als bestuurder, ofschoon de statuten art. 11, punt 8 wel voorzien in: ”niet bovenmatige vacatievergoeding”.

Vrijwilligers: veel vrijwilligers dragen het werk van Evangeliegemeente De Oase. Daarbij is te denken aan kosterij, deur- en stoelendienst, muziek, zangleiding, audio, beamerbediening, zendingscommissie, kringen leiden, webmaster, redactie Oase magazine, enz. Vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun inzet.

Gastsprekers van buiten de gemeente: gastsprekers van buiten de gemeente ontvangen een sprekersvergoeding. De hoogte daarvan is door de ledenvergadering vastgesteld. Ook ontvangen zij reiskostenvergoeding, bus- en/of treinkaartjes of 19 cent per autokilometer, conform de richtlijnen van de belastingdienst. Jaarlijks geeft de penningmeester alle gegevens aan de belastingdienst door (zie baten en lasten ad 5).

Voorganger: de voorganger m/v is voorzitter van het bestuur (Statuten Art. 11, punt 3). Geen vergoeding wordt gegeven voor zijn/haar bestuurlijk werk. Artikel 16 regelt de positie van de voorganger, als ook een ontslagprocedure. Hij/zij is verantwoordelijk voor

  • het theologische kader waarbinnen de gemeente functioneert
  • de inhoud van de boodschap
  • het functioneren van de gemeente qua organisatie, taakverdeling en sfeer
  • de externe relaties van de gemeente

Daarbij functioneert de voorganger als meewerkend voorman, die tegelijkertijd taken kan delegeren.

De voorganger ontvangt (sinds 1-1-2005) een bruto vergoeding voor afgesproken werkzaamheden. De vergoeding is percentueel 35% van de gemeente-inkomsten uitgezonderd eventuele erfenissen en legaten, met een onder- en boven grens. De ondergrens wordt bepaald door uit te gaan van de cao salarisschaal docent hbo 2e graad , voor 8 uren. De bovengrens is 5 dagen. De afgesproken werkzaamheden zijn: leiding geven aan en/of preken in diensten, vergaderingen (uitgezonderd bestuurs- en ledenvergaderingen), onderwijs en vorming, pastorale gesprekken en bezoeken, training van vrijwilligers, bijzondere diensten. De voorganger mag taken delegeren aan zijn echtgenote, die ook een gekwalificeerde predikant is. Jaarlijks geeft de penningmeester alle gegevens aan de belastingdienst door.

Statuten

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten volgt (beleidsplan 2015, 2016).

Plaats van samenkomst elke zondagmorgen 10.00 uur: Torenlaan 38 - Zeist (gebouw van het Zeister Mannenkoor)

Op de kaart

Image result for anbi logo

Inloggen

Alleen leden van de gemeente kunnen zich laten registreren!