Artikelindex

Beschrijving van de doelstelling van de ANBI:

De gemeente stelt zich tot doel het verkondigen van Gods volle heilsboodschap en het versterken van christelijke gemeenschap en dienstbetoon. De gemeente beoogt niet het maken van winst. (Artikel 3 Statuten).

Plaats van samenkomst elke zondagmorgen 10.00 uur: Torenlaan 38 - Zeist (gebouw van het Zeister Mannenkoor)

Op de kaart

Image result for anbi logo

Inloggen

Alleen leden van de gemeente kunnen zich laten registreren!