Artikelindex

De functies van de bestuurders

Enige inleiding is gewenst met het doel begrijpelijk te maken wat de rechtspositie is van een kerk.

Evangeliegemeente De Oase is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als kerkgenootschap. Hieruit valt niet af te leiden hoe de gemeente georganiseerd is. De wetgever beschouwt kerken als een soort vereniging van leden. De wet zelf stelt dat kerken geregeerd worden door hun eigen statuut. De statuten van een gemeente zijn dus bepalend. De statuten van Evangeliegemeente De Oase komen grotendeels overeen met wat de wet van een vereniging verlangt. De ledenvergadering is het hoogste orgaan. De vergadering kan de statuten veranderen, benoemt en ontslaat bestuurders en voorganger, keurt de financiële jaarstukken en begroting goed. Het is de laatste beroepingsmogelijkheid en kan zelf een rechtsgeldige vergadering bijeen roepen. De vergadering beslist ook over opheffing (Statuten artikel 9, 10, 18, 19).

Voor de voorbereiding van besluiten en het uitvoeren van besluiten en het “gewone werk” is er een bestuur (artikel 11). Het bestuur bestaat uit 5 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuursleden mogen niet gehuwd of nauw aan elkaar verwant zijn (Art. 11, punt 2). Het bestuur geeft leiding aan de gemeente, in overeenstemming met de statuten. Zij vertegenwoordigt ook de gemeente naar buiten toe. Zij kan, mits gemachtigd door de ledenvergadering, overeenkomsten aangaan die de gemeente langdurig binden of zwaar belasten. (Overigens, het ontbreken van de machtiging of goedkeuring heeft geen werking tegenover derden ( Artikel 11, punt 1). Twee bestuursleden zijn minimaal nodig voor vertegenwoordiging naar buiten (Artikel 13). Het bestuur neemt nieuwe leden aan, gehoord hebbend de voorganger. Het bestuur beslist zo nodig door stemming. Blanco stemmen tellen niet. Volgens Artikel 15 punt 3 staan alle functies open voor zowel mannen als vrouwen.

De voorzitter zit de vergaderingen van bestuur en leden vergadering voor. Een ander neemt die taak over als er echter een agendapunt is waarbij de voorzitter persoonlijk betrokken is.

De secretaris verzorgt de uitnodigingen, agenda’s en notulen van bestuurs- en ledenvergadering. Hij/zij bewaakt de actiepunten.

De penningmeester draagt zorg voor betalingen, administratie, verantwoording aan bestuur en ledenvergaderingen door middel van jaarstukken, bewaking van het begrotingsproces, doorgeven van gegevens aan de belastingdienst. Voor de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester beschikt de Oase over functieomschrijvingen. Geïnteresseerden mogen die opvragen. Statuten en Huishoudelijk reglement zijn ook in pdf op te vragen bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De namen van de bestuurders worden niet vermeld omdat kerken hiervan zijn vrijgesteld

Plaats van samenkomst elke zondagmorgen 10.00 uur: Torenlaan 38 - Zeist (gebouw van het Zeister Mannenkoor)

Op de kaart

Image result for anbi logo

Inloggen

Alleen leden van de gemeente kunnen zich laten registreren!