Zondagdiensten

Elke zondagmorgen is er om 10:00 uur dienst.

De diensten bestaan uit een gedeelte van samen zingen en bidden onder leiding van een zangleider zo mogelijk met assistentie van zangers. De preek wordt verzorgd door de senior pastor of door opgeleide sprekers uit de gemeente zelf. Eens per maand is er een gastspreker.

 

Tevens is er elk kwartaal een zendingszondag met een zendeling als spreker.

Na de dienst is er onder genot van koffie of thee mogelijkheid om kennis te maken met gemeenteleden en/of de contacten te verstevigen. De liederen en preek worden ondersteund door middel van een beamer. De preek wordt opgenomen en kan per cd of MP3speler of via de website (opnieuw) beluisterd worden. Voor € 1,00 kan de preek op cd meegenomen worden.

Crèche

Tijdens de zondagmorgendiensten is er voor de kinderen van 0-4 jaar crèche waar de kinderen worden bezig houden met het voorlezen van een Bijbelverhaal, spel (speelgoed) en knutselenl

Zondagsschool

Gekwalificeerde en gepassioneerde leiders nemen de kinderen mee in de Bijbelverhalen. Naast onderricht is er veel ruimte voor creatieve bezigheden en nemen de kinderen regelmatig deel aan bijzondere diensten door toneelspel of andere uitingen.

Lectuurtafel

Soms is er op de zondagmorgen een lectuurtafel ingericht met lectuur die een aantal mensen en/of organisaties onder de aandacht brengt waarmee de Oase binding heeft:

  • eigen lectuur, zoals het maandblad en gastenfolders
  • kerkgenootschappen en/of organisaties waarmee de gemeente zich verbonden heeft of weet
  • informatie en nieuwsbrieven van zendelingen en/of organisaties waarmee de Oase zich verbonden heeft  

Tieners en jongeren

De tieners hebben 1 x per maand gelijklopend aan de dienst een eigen samenkomst en 1 x per maand een halve dienst. Ook voor hen is er een gekwalificeerd leidersteam. Door het jaar heen worden voor de tieners ook nog activiteiten georganiseerd op andere dagen dan de zondag.

Plaats van samenkomst elke zondagmorgen 10.00 uur: Torenlaan 38 - Zeist (gebouw van het Zeister Mannenkoor)

Op de kaart

Image result for anbi logo

Inloggen

Alleen leden van de gemeente kunnen zich laten registreren!